Cymraeg

Ffocws Dioddefwyr De Cymru

Rydym yn rhoi cymorth a chefnogaeth i unrhyw un yn Ne Cymru y mae troseddau wedi effeithio arnynt. Mae ein gwasanaeth am ddim ac yn gyfrinachol.

Sut y gallwn helpu